Onze kijk op wonen en dagbesteding

Wij streven naar een veilige woon en werk omgeving, waar warmte, gezelligheid en geborgenheid wordt ervaren. Een thuis waar de bewoners indien wenselijk in groepsverband kunnen samenleven en werken. Waar we individuele wensen en behoeften, privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid op de voorgrond zetten.

Als je een verstandelijke beperking hebt, heb je bij het bereiken van de levensbehoeften hulp nodig van anderen. Daarbij is het essentieel dat je de juiste mensen om je heen hebt. Mensen waar je (indien nodig) dag en nacht een beroep op kunt doen. Mensen die je kunt vertrouwen, die je kennen, naar je luisteren, kritisch met je meedenken en lief & leed met je willen/kunnen delen.

Een belangrijke levensbehoefte is dat je je veilig voelt in de omgeving, waar je woont, werkt of in je vrije tijd verblijft. Het maximaal mogelijke wat je als mens kan / wil behalen zijn de kwaliteiten van schoonheid, wijsheid, liefde en wilskracht. Een levensbehoefte waarin je als mens je capaciteiten, vaardigheden en talenten ten volle wilt ontplooien. Met als doel een gelukkig leven. Ieder mens heeft het recht om maximaal mogelijke kansen te krijgen om zich te ontplooien.


Fotoalbum Thuis Fotoalbum Thuis Fotoalbum Thuis Fotoalbum Thuis