Dagbesteding en ambulante begeleiding

We bieden mogelijkheden voor dagbesteding aan deelnemers met een beperking. Er wordt per individu gekeken of de dagbesteding een meerwaarde heeft en past bij onze visie.

Iedere deelnemer heeft een individueel werk-activiteiten programma op maat. Per dagdeel wordt overlegd wat het programma is. Daarnaast kunnen we ambulante begeleiding inzetten aan mensen met een beperking waarbij dagbesteding buiten eigen woning (nog) niet de vraag is.

Activiteiten kunnen in groepsverband zijn of individueel. Afhankelijk van wat de deelnemer aan kan en wat zijn/haar wensen zijn. De activiteiten kunnen op het erf, in de timmerschuur of in de verschillende ruimten van de woonvorm plaatsvinden. Ook voeren we met elkaar klussen/activiteiten uit bij andere organisaties, particulieren of instellingen. Regelmatig gaat de deelnemer onder begeleiding op pad om te ontspannen en/of om vaardigheden aan te leren.


Fotoalbum Thuis Fotoalbum Thuis Fotoalbum Thuis Fotoalbum Thuis Fotoalbum Thuis