Door onze

  • kleinschaligheid;
  • persoonlijke aandacht;
  • unieke locatie op het platteland, maar toch dichtbij plaatselijke voorzieningen;
  • intensieve samenwerking met bewoners/deelnemers en hun netwerk;
  • mogelijkheid voor intensieve begeleiding en het gevarieerde activiteitenaanbod;

creëren wij een werk- en leefomgeving voor mensen met een beperking waar ze zich thuis voelen.


Fotoalbum Thuis Fotoalbum Thuis Fotoalbum Thuis